Bolshoi Theatre Tag

The State Historical Museum in Red Square - Russian Baroque style  (XVII century). The museum is known for its archaeological collection. Državni istorijski muzej na Crvenom trgu - Ruski barokni stil (XVII vek). Muzej je poznat po svojoj arheološkoj kolekciji. Saint Basil's Cathedral in