Baby doll Tag

Objekti napušteni, pregaženi vremenom i raznovrsnim sudbinama njihovih aktera, pulsirajući nemo u blizini čovekove svakodnevice, predstavljaju pravu poslasticu za nekog kao što sam ja. Iako u veoma lošem stanju, njihova čar leži upravo u toj usnuloj zaledjenosti, ostavljenoj na