Drop A Beat

Novosadska Kineska Četvrt je odista magnet za pravljenje fotografija u street fazonu. Svaki njen kutak je nova inspiracija, na kojoj se urbani život mladih, preklapa sa kulturom sadašnjice. Stari sjaj industrijske lokacije, zamenjen je pulsirajućim mogućnostima novih naraštaja.

70s Dress : Hajducica

Photos by Dario Poljak

Style by Hajdi

Share this post
Hajdučica Store