April 2015

---------------------------------------------Futuristic Hajducica Dress------------------------------------------ Intergalaktička odiseja čovekovog bića i put spoznaje, ko smo i šta nam je misija, uvek je bila pitanje kojem sam se često postavljala. Želeći da saznamo svrhu svog bitisanja, tražimo sebe po ruševinama, ne bi li se uzdigli